Biz bilen habarlaşyň

Biziň maksadymyz agzalarymyza olaryň guramaň işine gatnaşmaklarynyň ähli meseleleri boýunça zerur bolan ýardamy bermek we biziň standartlarymyzy iş ýüzünde ulanmakda kömek etmek bolup durýar.

Habarlaşmak üçin maglumatlar:

Iş düzgüni:
duşenbeden anna gününe çenli 9:00-dan 18:00 aralygynda
Telefonlar: +993 (12) 46 80 25 we +993(12) 46 80 26

Şeýle hem siz biz bilen elektron poçta arkaly habarlaşyp bilersiňiz info@gs1tm.org  – Elektron hatlaryň ählisine jogaplar 2 iş gününiň dowamynda berilýär.

Guramanyň salgysy:

Türkmenistan, Aşgabat, 744000
Atatürk köçesiniň 82-nji jaýy
“Berkarar” işewürçilik merkezi
9 gat, ofis I4
GS1 Türkmenistan

T: +993(12) 46 80 25
F: +993(12) 46 80 26

Habarlaşma

Bizi nädip tapmaly

GS1 Turkmenistan map