Pudaklar

GS1 standartlary bütin dünýä boýunça senagatyň 20-den gowrak pudagynda artykmaçlygy üpjün edýär

GS1 standartlary haryt iberilýän hatarlaryň esasynda ýatmak bilen, çykdajylary azaldýarlar we senagatyň dürli pudaklarynda aýratyn netijeliligi üpjün edýärler. Ýöne biziň esasy sektorlarymyz bölek satuw söwdasy, saglygy goraýyş, ulag we logistika hem-de jemgyýetçilik iýmiti (azyk önümleri) bolup durýar. Biziň şu ugurlarda haryt iberilýän hatarlary nähili özgerdýändigimizi bilmek üçin şu bölümi öwreniň!