GS1 Türkmenistan guramasynda agzalygyň artykmaçlyklary

Biz siziň söwdaňyzyň netijeliligini ýokarlandyrmaga ýardam edip, siziň önümleriňizi bazara has çalt ýetirmäge kömek edip bileris, şunda size aşakdaky mümkinçilikler berler:

  • iň azyndan 1000 sany belgili ştrih kodlar
  • bu belgileri dolandyrmak üçin onlaýn düzgüninde maglumatlar binýady
  • siziň söwdaňyza ýardam etmek üçin telefon boýunça we onlaýn düzgüninde goldaw
  • beýleki ähmiýetli anyklaýyş belgilerini emele getirmek mümkinçiligi – palletler, çelekler, fiziki ýerleşlýän ýeri we beýlekiler üçin