Ölçeg möçberi üýtgeýän predmetler

Ölçegi we agramy boýunça tapawutlanýan harytlary anyklamak

Ölçeg möçberi dürli-dürli bolan predmetleri, mysal üçin, kulinariýa bölümindäki peýnirleri ýa-da dürli uzynlykdaky halylary anyklamak üçin munuň ýaly ölçegi we agramy boýunça üýtgäp durýan harytlaryň ýörite prefiksleri gerek bolar.

Size 100 sany belgini emele getirmäge mümkinçilik berjek bu prefiksleri siz bizden alyp bilersiňiz.

Ölçeg möçberi üýtgeýän predmetler üçin prefiksleri almak üçin biziň bilen habarlaşyň.