Anyklamak

Anyklamak üçin GS1 standartlary


GS1 Identify

GS1 standartynyň ýeke-täk belgileri ähli önümleri ýa-da söwda predmetlerini, logistika birliklerini, ýerleşýän ýerlerini we emläkleri ýeke-täk anyklamak üçin peýdalanylýar. Biziň ygtyýarymyzda dürli GS1 anyklaýyş açarlary bardyr, siz olary anyk nämäni anyklamak isleýändigiňize baglylykda peýdalanyp bilersiňiz.Global derejede ýeke-täk anyklaýyş açarlary

GS1 anyklaýyş açarlary