ТК ТМ 08 tehniki komitetiniň ýygnaklarynyň geçirilen seneleri we işiniň netijeleri:

TDS-ISO/IEC 15416:2000(Е)

«Maglumat tilsimatlary – Awtomatiki anyklaýyş we maglumatlary açyklamak tilsimatlary – Çyzykly şertli belgileriň çap ediliş hilini synag etmegiň düzgünleri – Çyzykly simwollar»

TDS-ISO/IEC 15420:2009(Е)

«Maglumat tilsimatlary – Awtomatiki anyklaýyş we maglumatlary açyklamak tilsimatlary - EAN/UPC çyzykly şertli belgisini simwollaşdyrmagyň düzgünleri»

TDS-ISO/IEC 15426-1:2006(Е)

«Maglumat tilsimatlary – Awtomatiki anyklaýyş we maglumatlary açyklamak tilsimatlary – Çyzykly şertli belgileriň werifikatorlarynyň laýyklygyny barlamagyň düzgünleri – Bölüm 1: Çyzykly simwollar»

TDS-ISO/IEC 16390:2007(Е)

«Maglumat tilsimatlary – Awtomatiki anyklaýyş we maglumatlary açyklamak tilsimatlary – Interleaved 2 of 5 çyzykly şertli belgisini simwollaşdyrmagyň düzgünleri»

TDS-ISO/IEC 16388:2007(Е)

«Maglumat tilsimatlary – Awtomatiki anyklaýyş we maglumatlary açyklamak tilsimatlary – Code 39 çyzykly şertli belgisini simwollaşdyrmagyň düzgünleri»

TDS-ISO/IEC 15417:2007(Е)

«Maglumat tilsimatlary – Awtomatiki anyklaýyş we maglumatlary açyklamak tilsimatlary – Code 128 çyzykly şertli belgisini simwollaşdyrmagyň düzgünleri»

TDS-ISO/IEC 15419:2009(Е)

Maglumat tilsimatlary. Awtomatiki anyklaýyş we maglumatlary açyklamak tilsimatlary. Çyzykly şertli belginiň sanlaýyn görkezmesinde we çap edilmeginde parametrleriň synaglary

TDS-ISO/IEC 24724:2011(Е)

Maglumat tilsimatlary. Awtomatiki anyklaýyş we maglumatlary açyklamak tilsimatlary. GS1 DataBar çyzykly şertli belginiň simwolikasynyň spesifikasiýasy

TDS-ISO/IEC 15421:2010(E)

Maglumat tilsimatlary. Awtomatiki anyklaýyş we maglumatlary açyklamak tilsimatlary. Ştrih kod ussasynyň geçirýän synaglarynyň aýdyňlaşdyrmasy

TDS-ISO/IEC 646:1991(E)

Maglumat tilsimatlary. Maglumat alyşmak üçin simwollaryň ISO 7-bit kodly toplumy

TDS-ISO 5-3:2009(Е)

Fotosuratyň we grafikanyň tehnologiýasy. Densitometriýa. 3-nji bölüm: Spektral şertler

TDS-ISO 18911:2010(E)

Hasaba alynýan materiallar. Işlenen howpsuz fotosurat plýonkalary. Saklanyş tejribesi

TDS-ISO/IEC 15423:2009(E)

Maglumat tilsimatlary. Awtomatiki anyklaýyş we maglumatlary açyklamak tilsimatlary. Çyzykly şertli belginiň dekoderleriniň we skanerleriniň ulanylyş synaglary

TDS-ISO/IEC 15459-1:2014(Е)

Maglumat tilsimatlary. Awtomatiki anyklaýyş we maglumatlary açyklamak tilsimatlary. Aýratyn anyklaýyş. Bölüm 1: Özbaşdak geçirilýän birlikler

TDS-ISO/IEC 15459-2:2015(Е)

Maglumat tilsimatlary. Awtomatiki anyklaýyş we maglumatlary açyklamak tilsimatlary. Aýratyn anyklaýyş. Bölüm 2: Bellige almagyň tertibi

TDS-ISO/IEC 15459-3:2014(Е)

Maglumat tilsimatlary. Awtomatiki anyklaýyş we maglumatlary açyklamak tilsimatlary. Aýratyn anyklaýyş. Bölüm 3: Umumy düzgünler

TDS 1276-2019

Maglumat tilsimatlary. Awtomatiki anyklaýyş we maglumatlary açyklamak tilsimatlary. Çyzykly şertli belgileriň werifikatorlarynyň laýyklygyny barlamagyň düzgünleri. Bölüm 2: Ikiölçegli simwollar