TK TM 08 “Awtomatlaşdyrylan anyklaýyş we maglumatlar ýygymy boýunça standartlaşdyrmak” tehniki komitetiniň düzümi

ТК ТМ 08 standartlaşdyrmak boýunça tehniki komitetiniň düzümi:

  • «Türkmenstandartlary» Baş döwlet gullugy
  • Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi
  • Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi
  • Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi
  • Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi